Културно доброволчество във Видин

С откриваща пресконференция на сдружение „Консулт груп“ започнаха дейностите по проект „Културно доброволчество“ във Видин, финансиран по Национална програма за младежта 2021 – 2015 година. В дейностите участват 30 доброволци … Read More

error: Content is protected !!