Увеличават заплатите на медицинския персонал в детското и училищно здравеопазване

Със свое решение правителството прие днес допълнително увеличение на приетите с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с … Read More

error: Content is protected !!