Промяна в Наредбата за класифициране на растения и вещества като наркотични

С промяната се поставят под контрол нови тридесет и три вещества чрез включването им в Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради … Read More

error: Content is protected !!