Незаконна кариера за добив на варовици върху имот, собственост на община Видин, е установена по сигнал на Областния управител

Въз основа на сигнално писмо на Областния управител на Област Видин за нерегламентиран добив на инертни материали в имоти в землището на с. Бела Рада, общ. Видин, обл. Видин, е … Read More

error: Content is protected !!