Нова наредба за българските пристанища, обслужващи международни кораби

Правителството прие изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република … Read More

error: Content is protected !!