Първа копка за нови социални жилища във Видин

Преди официалната церемония, в заседателната зала на Общинския съвет се проведе откриваща пресконференция по повод стартирането на фактическото изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.010-0005-C01 „Изграждане на социални жилища в град Видин“ … Read More

error: Content is protected !!