100-годишното читалище в Дунавци

Соня Мачорска На тази дата преди век група от 20 човека, предимно учители, основават читалище „Светлина“ в с. Видбол. Седем години по-късно е учредено читалище „Просвета“ в с. Гурково, които … Read More

error: Content is protected !!