Облекчeни мерки за пътуване до/през Нидерландия

Във връзка с поетапния план за излизане от режима на ограничителни мерки за борба със заболяването COVID-19 при пътуване до/през Кралство Нидерландия, считано от 1 юни 2021 г. се променят … Read More

error: Content is protected !!