Одобрен проект в Община Видин

Проектът „Патронажна грижа + в Община Видин“ се осъществява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 1 009 472,88 лв. … Read More

error: Content is protected !!