1000 доброволци в платформа за взаимопомощ

Соня Мачорска Организирана е работеща българска безплатна платформа, която свързва хора от рисковите групи (възрастни, хронично болни), с доброволци, които да им бъдат в помощ в условията на пандемия. Заявките … Read More

error: Content is protected !!