Здравният министър Ананиев посети Видин и Орешец

„В момента предвиждаме, заедно с ръководството на болницата, вътрешно преструктуриране на персонала, така че да се покрие липсата на кадри в отделенията, които в момента не са доокомплектовани. На второ … Read More

error: Content is protected !!