Какво се случва с фонтана във Видин?

Соня Мачорска Наскоро пуснат, новият фонтан в центъра на Видин е с повредени компенсатори против аварии при замръзване. Разположени радиално по вътрешната облицовка на съоръжението, компенсаторите трябва да я пазят … Read More

error: Content is protected !!