Четиригодишните деца – в задължително предучилищно образование

Министерският съвет отпусна 1 466 139 лева по бюджетите на 52 общини за 2021 г. за финансиране на обхващането на навършилите 4-годишна възраст деца в задължително предучилищно образование, съобщиха от … Read More

error: Content is protected !!