Две села без ток

Преустановяването на електрозахранването от преносната мрежа на Електроенергийният системен оператор ще се извършат на 07 и 08 юни за периода от 08:30 до 16:30 ч., в селата Ботево и Цар … Read More

Ремонт прекъсва тока в две села

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстоящо изключване на електрозахранването в населени места в община Видин. Прекъсванията на електрозахранването се налагат поради извършване на реконструкция на … Read More

error: Content is protected !!