Пристанищен терминал със Зимовник – Русе

Правителството одобри решението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за строителство на пристанищен терминал със Зимовник-Русе, част от … Read More

error: Content is protected !!