Програма „Интеррег VI-A ИПП България – Сърбия 2021-2027“

Общият бюджет на програмата е в размер на 38 116 400 евро, от които 32 398 938 евро (или 85%) са европейско съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) … Read More

error: Content is protected !!