За нас – карантина, за птиците – пролет

Соня Мачорска Не беше ни се случвало! Вместо да търсим щъркели и да кичим цъфналите дървета с мартеници, ние стоим у дома и гледаме света през прозорците или терасите… Не … Read More

Любов и шоколад

Соня Мачорска Разхождах се по кея край Дунав, когато въздухът леко се олюля и наоколо се заизпълва с мириса на пролет, на тиня, на мъж… Както всяка пролет, се случи … Read More