За нас – карантина, за птиците – пролет

Соня Мачорска Не беше ни се случвало! Вместо да търсим щъркели и да кичим цъфналите дървета с мартеници, ние стоим у дома и гледаме света през прозорците или терасите… Не … Read More

error: Content is protected !!