Утвърдиха състава на българската част от смесената експертна комисия за ГКПП Салаш-Ново Корито

Министерският съвет прие на Решение за утвърждаване състава на българската част от Смесена експертна комисия и даване на мандат по чл. чл. 3 от Спогодбата от 27 юни 2007 г. … Read More

error: Content is protected !!