Да се поклоним на Св. Пантелеймон

Потърсите от него помощ, за да бъдете здрави! Помолете се и за здравето на всички хора! Свети Пантелеймон е роден през 3 век в Никомидия. Неговият баща бил сенатор и … Read More

error: Content is protected !!