Светът на траките

ПРОЕКТЪТ „СВЕТЪТ НА ТРАКИТЕ“ Е С ОДОБРЕНО ФИНАНСИРАНЕ С Решение № РД-02-36-1263/08.11.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 беше одобрено проектно предложение … Read More

error: Content is protected !!