Повишава се контролът върху участниците в строителството

Строителните консултанти няма да могат да сключват договор за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражняват строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител, … Read More

error: Content is protected !!