Делата за взрива в „Миджур“ продължават

Соня Мачорска На второ заседание днес Административен съд – Видин ще разгледа две искови молби срещу Администрацията на Министерския съвет на Република България, Министерство на икономиката, Министерство на околната среда … Read More

20 съдебни дела срещу обещетенията за пътя Видин-София

След 31 юли 2020г. няма постъпили нови жалби срещу Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти-частна собственост за изграждане на Обект „Модернизация на участък … Read More

error: Content is protected !!