Удължават срока за 5% отстъпка при предплатен данък сгради, МПС и битови отпадъци

До 30 юни се удължава срокът за ползване на отстъпка от 5% при предплатен данък върху недвижимото имущество, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци за цялата 2020 година … Read More

error: Content is protected !!