Теодора рисува Белоградчик

Продължава дейността по стартиралия през 2021 година проект на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Белоградчик за изрисуването на електрическите табла на ул. … Read More

error: Content is protected !!