Изменя се Устройственият правилник на областните администрации

Правителството одобри изменения на Устройствения правилник на областните администрации, приет с ПМС № 121 от 2000 г. Последното изменение на Устройствения правилник на областните администрации е прието с ПМС № … Read More

error: Content is protected !!