Попътен вятър за Празника на лодките

Соня Мачорска Втори ден във Видин продължава Фестивала по ветроходство – трансграничен проект между Туристическо дружество „Бонония“ – Видин и Сдружение „Лазурис“, Долни Милановац, община Майданпек, Сърбия по програма Interreg-IPA … Read More

error: Content is protected !!