Спомен за „несъстоялия“ се фонтан

В едни от последните летни дни на 2018 година фонтанът през Спортната зала във Видин проработи. Така, сякаш от „нищото“ извираше водата и радваше най-вече децата. Случайно минах оттам и … Read More

Какво се случва с фонтана във Видин?

Соня Мачорска Наскоро пуснат, новият фонтан в центъра на Видин е с повредени компенсатори против аварии при замръзване. Разположени радиално по вътрешната облицовка на съоръжението, компенсаторите трябва да я пазят … Read More

error: Content is protected !!