Километрични опашки на чешко-германската граница

Вследствие на въведените от Германия на 14 февруари 2021 г. строги противоепидемични мерки за достъп до нейна територия през Чешката република на 15 и 16 февруари по пътните артерии, водещи … Read More

error: Content is protected !!