248 670 лева за стипендии на даровити деца

Министерският съвет одобри средства в размер на 248 670 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни … Read More

error: Content is protected !!