Политика на сближаване

Соня Мачорска

Трансгранично обучение и дебат на тема „Регионално развитие и политика на сближаване преди и след 2020 г.“ се проведе днес във Видин с представители на България и Румъния. Форумът е организиран от Информационен център „Европа Директно – Видин“ и Център „Европа Директно –Южна Олтения, Румъния.

Приветствие към участниците във Форума поднесе д-р Цветан Ценков, кмет на община Видин и Лъчезар Попиванов, заместник областен управител на Видин.

Информационен център „Европа Директно – Видин“ е част от европейската информационна мрежа „Еurope Direct“, съобщи Андриан Александров, ръководител на центъра. Основната му цел е да свързва гражданите от областта с ЕС. Центърът предоставя информация и съвети относно политиките на ЕС и стимулира регионален дебат за ЕС чрез организация на събития и информационни кампании. Друга основна задача на центъра е да да разпространява информация в град Видин и областта, свързана с дейността на Съюза и да дава на местната общност възможност за обратна връзка с европейските институции.

Аналогична е дейността на центъра в Южна Олтения, която беше представена от неговия председател Даниел Нагое-Бакану.

Добри практики за насърчаване на политиката за сближаване на регионално равнище бяха представени от Десислава Тодорова, заместник-кмет на Община Видин по европейски политики и инвестиции.

Мариела Савкова, ръководител на европейския областен информационен център във Видин запозна присъстващите с кохезионната политика на ЕС.

error: Content is protected !!