Построено/Непостроено. 50:50

Соня Мачорска

Ретроспективна авторска изложба на доц. д-р арх. Станчо Веков, посветена на 45-годишната му архитектурна дейност и неговата 70-годишнина беше открита днес в Държавен архив – Видин. Половината от архитектурната дейност на автора е свързана с Видин. По този повод той дари свой личен фонд на Архива в града.

Изложбата отразява творческия път на автора в архитектурни табла с негови реализирани обекти и нереализирани проекти в съотношение 50:50. Експозицията беше представена от Светлана Кръстева, началник отдел „Държан архив“ – Видин и арх. Галя Антова, Камара на архитектите в България, председател на регионалната колегия на архитектите във Видин.

Предмет на изложбата е професионалната дейност на арх. Веков за период от 45 години (1974-2018), от които една трета е белязана от времето на тоталитаризма. В тези „Две Българии“, по израза на легендарния журналист Петко Бочаров, се развива творческата кариера на автора. И тъй като стилът на един архитект се изгражда както от реализираните, така и от нереализираните проекти, експозицията под наслов „Построено / Непостроено. 50:50“, показва, освен построени обекти, и проекти, чиито новаторски идеи се реализират 25 години по-късно от зараждането им. Посочват се технически данни за oбектите и за преобразуваните многократно държавни и ведомствени институции, регламентиращи архитектурната дейност у нас.

В изложбата, която включва 43 табла, цветен и черно бял принт върху твърда основа, са представени фотографски и графични изображения (планове, модели) макети, ръчни ескизи, 3D визии, с кратка анотация (технически показатели, възложител/ собственик, строител, година и др.), на български и английски език. Обхванат е широк спектър от архитектурната типология на сградите: Индивидуални и групови жилища и комплекси; обществени и индустриално-складови сгради; интериор, дизайн и синтез на изкуствата; реставрация, реновация и реконструкция на недвижими културни ценности – постоянна тема в творчеството на автора и негово лично предпочитание.

Експозицията позволява да се проследи и развитието в техниката и технологията на архитектурната практика: от ръчното чертане/ графика до съвременните дигитални средства за проектиране и представяне – Аuto CAD, Revit, Photo Shop, Corel Draw и др.

Video: Facebook Sonya Kirirlova Machorska

error: Content is protected !!