Защитни елементи на Дунав мост Видин-Калафат

Защитни елементи на Дунав мост Видин-Калафат

Соня Мачорска

На тази дата през 2012 година започна монтажът на защитните елементи от удари на кораби при последния стълб на Моста – РВ12, който е най-близкият до румънския бряг.

Общо по 19 двойки от защитните елементи са монтирани при четирите колони на моста в плавателния участък на реката. Елементите, всеки с тегло от 80 до 120 тона, са произведени в производствената база на фирмата-изпълнител на Проекта FCC Construccion, разположена в Свободна Безмитна зона – Видин.

До 20 януари 2012 година при стълб РВ9 са поставени девет двойки от защитните елементи, при стълб РВ10 – 12 и при стълб РВ11 – 14 двойки. Продължава монтажът на сегментите от връхната конструкция на моста при стълбове РВ9 и РВ10. Общо 178 такива сегменти с тегло до 240 тона изграждат тялото на моста в плавателния участък на Дунав. В неплавателната част на реката техният брой е 650. Продължава и монтажът на вантите при първите два стълба в плавателния участък на Дунав – 11 двойки са монтирани на стълб РВ9 и пет – на РВ10. На всяка от четирите колони в навигационния канал на реката има по 13 двойки ванти.

error: Content is protected !!