Ново дарение за Видинския архив

Соня Мачорска

Трифон Павлов, председател на Гражданско сдружение „Епископ Йосип Юрай Щросмайер“ и секретар на Народно читалище „Епископ Йосип Юрай Щросмайер – 2009“ – София, направи трето дарение за Архива във Видин.

Дарението включва научна и справочна литература, вкл. фототипно издание на книгата „Небесният войн“ от Георги Райчев с илюстрации на Вадим Лазаркевич. Най-старата книга е „Пътя на България“ от Д. Съсълов, издадена 1936 година. Интерес представлява и „Хроника на едно национално предателство“ от Вес. Ангелов – книга за насилственото денационализиране на Пиринска Македония (1944-1949 г.) по заповед на Коминтерна.

Йосип Юрай Щросмайер е хърватски католически епископ, теолог и меценат, изтъкнат политически и обществен деятел. Известен е като голям благотворител – за построяване на училища, издръжка на бедни студенти, издаване на книги. Подпомага издаванието на „Monumenta Slavorum Meridionalium“ на Августин Тайнер (Augustin Theiner). Построява със собствени средства катедралата в Джаково (1866-1882). Спомагател със 70 000 тогавашни гроша на братя Миладинови за изданието на „Български народни песни (братя Миладинови)“ – сборникът е издаден в Загреб през 1861 и е посветен на Йосип Щросмайер, за което Константин Миладинов му пише благодарствено писмо. Епископ Щросмайер е сред основателите на Югославската академия на науките и изкуствата в Загреб (1867) и на Хърватския университет в Загреб (1874).

Идеите и целите на сдружение „Епископ Йосип Щросмайер” са насочени към популяризиране на живота и дейността в полза на България и на други наши чуждестранни приятели, възстановяване и запазване на национално-историческата ни памет, възстановяване на местата, където са намерили последния си покой заслужили българи. Запознаване на широката аудитория и най-вече на подрастващите с неизвестни факти, събития и личности, свързани с историята на България. Отстояване на национални и общочовешки ценности без разлика на етническа или религиозна принадлежност.

Гост на събитието беше Ценцерушка Андреева, секретар на Народно читалище „Г. С. Раковски“ – София.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!