Нови условия за освобождаване от такса смет

До 31 октомври собствениците на имоти на територията на Община Видин, които няма да се използват през цялата следваща година, могат да поискат освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване. Въведено е ново изискване – декларациите по чл. 18, ал. 4, т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Видин вече съдържат и съгласие от собствениците за получаване на информация относно консумираната електроенергия и/или вода в имота, който е деклариран. В случаите, когато разходът е над 100 киловата електроенергия и/или над 6 куб.м вода, собствениците ще дължат такса битови отпадъци в троен размер, заедно с начислената лихва.

Община Видин уведомява предприятията, които желаят през 2022 г. такса битови отпадъци да бъде определяна според количеството им или в условията на пряко договаряне, че срокът, в който могат да заявяват това е от 1 октомври до 31 ноември 2021 г. Със заявлението се посочват видът и броят съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци, както и базовите параметри за недвижимия имот. Документът може да се подаде лично или с пълномощно, в отдел „Местни данъци и такси” в Община Видин (гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2), по пощата или с куриер с обратна разписка, както и на имейл mdt@vidin.bg. Служители от Общинската администрация извършват проверка на получените заявления относно коректността на декларираните данни. Неодобрените заявления се връщат с придружително писмо на подателя.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!