Отговорът за язовир „Божурица“

След моята публикация за лошото състояние на язовира от 06.05.2022г. и след запитване до „Напоителни системи“ ЕАД, днес получих следния отговор от Пресцентъра на дружеството: „Язовир Божурица е един от язовирите в област Видин с най-голям естествен приток. За последните 10 дни общият приток към него е около 50 000м³. От яз. „Божурица“ се изпускат водни маси (средно месечно около 250 л/сек) за осигуряване на ретензионен обем и поддържане на ограничителна кота на завиряване, поради техническото състояние на язовира.

Необходим е ремонт на преливника, а до извършването му, съгласно решение на експертен технически съвет от 2018 г. се прилага ограничителен режим на експлоатация и се поддържа кота на завиряване до 74м.

Към 09.05.2022г кота водно ниво е 72.50, обемът е 970 000м³, което е 68% от общия завирен обем. През основния изпускател, за поддържане на ретензионен обем и спазване на ограничителния режим, се изпускат 255л/сек.“

Явно, от 2018 година язовирът е за ремонт и чака своя ред…

Язовирът блато

a href=“https://www.facebook.com/groups/2797716216933450″>Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!