От Пожарната напомнят най-важните правила за пожарна безопасност през лятото

Засушаването през летните месеци, съчетано с високите температури, създава предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари, съобщават от Пресцентъра на МВР във Видин. Анализът на данните извежда като най-честа причина за огнените бедствия човешката дейност: Небрежно боравене с огън от земеделски стопани, пастири, туристи и др; Почистване на земеделските земи чрез изгаряне; Изхвърляне на неизгасени фасове от превозни средства; Детска игра с огън.

РДПБЗН-Видин отново напомня, че за да опазим имуществото си и природата от пожари, стриктно трябва да спазваме основните правила за пожарна безопасност: Не палете огън на открито, особенно при наличие на вятър; Не почиствайте земеделските земи чрез изгаряне; Изгарянето на отпадъците при почистването на дворовете, както и паленето на огън за битови нужди следва да се извършва само на почистени площадки и на безопасно разстояние от сгради и горими материали; Никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете; Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето; Не палете огън в близост до бензиностанции, газостанции, складове за леснозапалими и горими течности, паркинги и други пожароопасни обекти.

Особено стриктно правилата за пожарна безопасност трябва да спазват туристи, пастири, пчелари, ловци, земеделските стопани и собствениците на имоти в горите.При пожар незабавно сигнализирайте на тел. 112!

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!