Нов зам.-председател на Административен съд – Видин

Съдия Росица Славчева официално встъпи в длъжност като заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Видин, съобщиха от Пресцентъра на Съда в града.

Актът за встъпването ѝ в длъжност бе подписан и връчен от председателя на Административен съд – Видин съдия Антония Генадиева на официална церемония, в присъствието на съдии и съдебни служители.

На длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“, съдия Славчева е назначена с Решение, взето с Протокол № 20 от 06.06.2023 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл.168, ал. 2 и чл. 169, ал. 2 от ЗСВ, по предложение на административния ръководител, след като кандидатурата ѝ единодушно бе подкрепена от Общото събрание на съдиите при Административен съд – Видин.

Съдия Росица Славчева работи в Административен съд – Видин от създаването му. Тя е с най-висок ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и с над 23 години професионален опит в органите на съдебната власт.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!