Нови сондажи за минералните извори

Предложенията относно заявления за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода чрез ново съоръжение – сондаж от находищата във Видин и Сланотрън бяха приети единодушно на извънредното заседание на Общинския съвет, проведено днес, съобщиха от Пресцентъра на Общината. Д-р Ценков коментира, че още този месец ще се пристъпи към издаване на разрешителните, за да може Общината да кандидатства за финансиране. Той подчерта, че интересът към минералните извори на село Градец също е голям, но има забавяне заради преотреждане на земи. Кметът изказа благодарност на екипа на Общината, ангажиран с разработването на проектите за минералните извори, и на Националната камара на минералните води в България за оказваното съдействие.

От Общината припомнят, че в рамките на настоящия мандат Община Видин възложи и финансира изработването на проекти за изграждане на проучвателно-експлоатационни сондажни кладенци за добив на термоминерална сероводородна вода в три находища – Видин, Сланотрън и Градец. Находищата във Видин и Сланотрън фигурират в Регистъра на ресурсите на минерални води – публична общинска собственост на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). След изграждането на сондажи се предвижда минералната вода от находищата да се използва за лечебни цели и рехабилитация в специализирани болници и др.

В дневния ред на заседанието бяха включени 21 точки. Общинските съветници гласуваха и предложение за предоставяне на безлихвен заем по проект Making city „Енергийно ефективен път за градската трансформация: осигуряване на положително бъдеще“, финансиран по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, договор за безвъзмездна помощ между 34 участници в консорциум с координатор на проекта технологичен център Картиф (Валядолид, Испания). Проектът има за цел да въведе и демонстрира преобразуването на градската енергийна система към градове с ниски въглеродни емисии, следвайки концепцията за създаване на области с положителна енергия.

Гласувани бяха и предложения за дарение на имоти; за одобряване на задания и разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-Парцеларен план (ПП) за обекти на територията на Община Видин; за одобряване на проект за изменение на ПУП-ове във Видин и населените места на Общината, както и предложения за одобряване на проекти за изменение на Общ устройствен план на Община Видин и други.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!