Разрухата в държавните имоти във Видин

Областният управител Иво Атанасов и заместникът му Ани Арутюнян се запознаха на място със състоянието на сградния фонд в Южна промишлена зона/Метрология/ и местността „АЛИМАНА“ (бивша Бастилия) в Западна складова зона, съобщиха от итституцията. Обектите са частна държавна собственост, които с Решения на Министерски съвет са предоставени за управление на областния управител.

Имотът на Метрологията, в едно с 6 сгради е с площ 12206 кв.м. и до момента поради трайно увреждане на покривната конструкция и опасност от предизвикване на късо съединение и възникване на пожари, са извършени два ремонта на стойност 36 000 лв. Поземленият имот на Бившата Бастилия, в който има 8 сгради, се простира на 15888 кв.м.


Имотите и сградите са в лошо състояние, като терените са обрасли с храстовидна и дървесна растителност. Сградите са с изпочупени или с липсващи прозорци. При огледа се установи наличие на стари течове, както и множество отпадъци, свидетелстващи за ползването им от предишните институции. Единствено административната сграда на бившата Бастилия е в добро състояние, в която през 2004г. последно е извършван ремонт.

До момента липсва инвеститорски интерес към сградния фонд, стопанисван от държавната администрация във Видин. По отношение на сградите в Южна промишлена зона, съществена причина за това е бил фактът, че сградите са били публична държавна собственост, които от есента на миналата година вече са преобразувани в частна държавна.

От години сградите не са в експлоатация и въпреки действията на администрацията – състоянието им се влошава. За поддържането им е необходим финансов ресурс, който Областна администрация – Видин, като второстепенен разпоредител с бюджетни средства, не разполага. Необходимите средства се залагат в тригодишните бюджетни прогнози, но до сега не се осигуряват по бюджета на администрацията от Министерски съвет.

Областният управител Атанасов отбеляза, че за тяхното възстановяване са необходими привличане на инвестиции и ще предприеме необходимите действия в тази насока.

Снимки: Областна администрация

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!