Реакцията за „Баба Вида“

Крепостта е публична държавна собственост и паметник на културата от национално значение. През 2017 г., по силата на договор с Министерството на културата, на Община Видин е предоставено безвъзмездно право на управление на обекта за срок от 10 години, съобщиха от Пресцентъра на Общината. Местната институция обаче не може да извършва каквито и да било ремонтни и реставрационни дейности, защото, съгласно Закона за устройство на територията, възложител на инвестиционните проекти е собственикът на обекта.

Днес кметът д-р Цветан Ценков изпрати писмо до министъра на културата и до областния управител на Видин по повод възникналия тревожен инцидент и с искане за предприемане на спешни спасително-реставрационни дейности заради компрометираните участъци в крепостта.

Както писах вчера, Христина Кирилова, директор на Регионален исторически музей – Видин, уточни, че на осми август т.г. е изпратен протокол за състоянието на крепостта до Министъра на културата, Областния управител и Кмета на Община Видин. Протоколът е подписан от лицензиран реставратор.

И още една подробност – на 15 август в Министерство на културата е входен сигнал от Ивайло Николов за спешни мерки за опазване на крепостта. Сигналът е подкрепен със снимки на поникнали растения в зидовете, надписи, боклуци и пр.

Зам.-министър Чавдар Георгиев, до когото още към 14 часа вчера депутатът Любен Иванов изпрати сигнал, го е уверил, че другата седмица ще изпрати комисия от Инспектората към Министерство на културата.

От Областна администрация съобщиха: „Историческият символ на Видин е Паметник на културата със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „Национално значение“ и въз основа на Решение на МС, съгласно договор от 2017 г., между общинската и областната администрация, е предоставен за безвъзмездно управление на община Видин за срок от 10 г. В тази връзка местната управа има задължението и финансовия ангажимент да полага грижи като владее, ползва и поддържа държавния имот, както и да възлага инвестиционни проекти, при спазване изискванията на Закона за културното наследство. Предвид обстоятелствата г-н Атанасов призовава общинското ръководство да поеме грижата на добър стопанин за възстановяването на компрометираната каменна зидария на бойна кула в крепостта „Баба Вида“, като Областната администрация изразява готовността си да съдейства.

Министерството на културата и държавната администрация във Видин не носят отговорност за действията или бездействията на общинското ръководството. В 7-дневен срок днес областният управител Иво Атанасов изиска да получи информация за изразходваните до момента средства от страна на Община Видин за поддръжка на Средновековната крепост, наличната техническа документация (инвестиционен проект, разрешение за строеж и др.), свързана с поддържане и опазване на недвижимата културна ценност в дългосрочен план, както и дали е изпълнена разпоредбата на чл.12, ал.1 от Закона за държавната собственост – застроените имоти – публична държавна собственост, задължително да се застраховат.“

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!