Проект на Генерален план на пристанище „Видин-Център“

Днес Областният управител на Видин Иво Атанасов беше домакин на работен форум, по време на който се представи и обсъди изготвения проект на Генерален план на пристанище „Видин-Център“, част от пристанище за обществен транспорт на град Видин, съобщиха от Пресцентъра на институцията.

Проектът на Генералния план е разработен от „Архитектурно инженерен състав“ ЕООД. Дружеството е определено за изпълнител на дейностите, след финализирана обществена поръчка с възложител ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон – териториално поделение „Пристанище Лом“.

Архитект Николай Няголов, част от проектантския екип, представи на присъстващите изготвения проект на Генерален план, като акцентира върху основните концепции за дългосрочно развитие на Пристанище „Видин – Център“. Разработеният документ представлява устройствената основа за изграждането, разширяването и развитието на пристанището за обществен транспорт. Основната структура на генералния план е сливането на туристическата, обществена, яхтена и пристанищната инфраструктура с атрактивни търговски дейности по цялата крайречна зона и центъра на града.

Предвижда се възможност за реално функциониране на 8 понтона, интегриране на пътническия терминал с крайбрежната зона.

На срещата стана ясно, че работата на проектантския екип е съобразена с досега действащия общ устройствен план на община Видин, която има намерение да изготви нов общ устройствен план, който към момента е на етап задание. Обхватът и съдържанието на Проекта за Генерален План е в съответствие с изискванията на Раздел II от Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, спазени са и насоките на секторните стратегически документи на национално ниво.

В обсъждането на Проекта на Генерален план на Пристанище Видин – Център се включиха и заместник областният управител Ани Арутюнян, Росен Борисов директор на Клон – териториално поделение Пристанище Лом към ДП „Пристанищна инфраструктура“, Иво Иванов управител на „Пристанище Видин“ ЕООД, представители на Морска администрация, на Областна администрация Видин, Община Видин и Областния информационен център.

В края на срещата областният управител Иво Атанасов изрази задоволство от визията на пристанищния терминал във Видин, залегнала в Генералния план и препоръча всички допълнителни технически въпроси да бъдат уточнени от заинтересованите страни в най-кратки срокове, за да няма разминаване в идеите за модернизация на участъка и те да останат нереализирани.

Снимка: Пресцентър Областна администрация

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!