Избор на председател на Общински съвет – Видин

Председателстващият на Общински съвет – Видин, на основание чл.24 и чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.10 и чл.16, ал.1, т.1 от “Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Видин и взаимодействие с общинската администрация” (ПОДОСВВОА), свиква редовно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 24.11.2023г., от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Видин.

Предложението за дневен ред на заседанието е: Избор на комисия за провеждане избор за Председател на Общински съвет – Видин; Избор на Председател на Общински съвет – Видин.

При първия опит за избор на председател, никой от кандидатите за поста не събра необходимите 17 гласа. За Генади Велков бяха пуснати 16 бюлетини, за Валери Димитров – 12, 4 бяха празни и една – невалидна.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!