Нова програма за хора в неравностойно положение

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отвори на 22 декември 2023 години за кандидатстване мярката „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, която е с бюджет от 100 млн. лв., съобщи Цветомир Ценков, експерт по комуникация, информация и логистика в ОИЦ – Видин. Основната цел на операцията е да бъде осигурена устойчива заетост за хора в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания. Проектни предложения могат да подават работодателите, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 40 000 лв., а максималният размер – 391 166 лв.

Крайният срок за кандидатстване от страна на работодателите е 22 февруари 2024 г. Проектните предложения се подават чрез ИСУН.

По проектите ще бъде осигурена субсидирана заетост, чиято продължителност за хората в неравностойно положение е за период до 12 месеца, а за хората с трайни увреждания – до 24 месеца. След приключване на проекта, работодателят следва да запази заетостта най-малко на половината нови служители в неравностойно положение за период от 50% от периода на субсидираната заетост. За хората с трайни увреждания този период следва да бъде най-малко 3 месеца. По проектите е допустимо менторството на работното място за период до 6 месеца, ако новопостъпилият служител има нужда от това. Допустимо е осигуряването на транспорт от и до работното място, ако участникът в проекта работи в населено място, което е различно от местоживеенето му. Работодателите имат възможност да адаптират работното място за новонаетите служители с трайни увреждания. Строително-монтажни дейности, оборудване и обзавеждане са допустими дейности по проекта, ако работодателят не разполага с подходящи условия за работа за служителя с трайни увреждания.

За целите на настоящата процедура следва да са задължително безработни или неактивни лица към момента на включване в дейностите по процедурата.

По процедурата ще се прилага дефиницията от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, § 1., т. 1, а именно: „Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател.

По процедурата могат да кандидатстват и работодатели, които са създали своите организации и през 2023 година. За тази цел се иска от тях да представят счетоводен баланс за поне 3 месеца от дейността си през годината. Работодатели, започнали дейността си през 2024 година, не са допустими за кандидатстване.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!