Проектобюджетът на Община Видин за 2024 година

Общественото обсъждане на проекта се проведе в залата на Общинския съвет. На него присъстваха кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, цялото общинско ръководство, председателят на Общинския съвет Светослав Славчев, общински служители, кметове на населени места, представители на институции и граждани.

В началото д-р Ценков обяви приоритетите в бюджет 2024. Те са свързани с благоустрояване на Видин и всички населени места, индустриализация, инвестиции за по-чист въздух, повече социални услуги, развитие на културния календар и спорта и редица други.

„Това е може би първият значим бюджет в историята на град Видин. През 2020 година, когато започнахме първия мандат, имахме бюджет в размер на над 42 милиона лева, в момента е двоен. Четири години по-късно Община Видин трябва да приеме един сериозен бюджет в размер на 90 милиона лева. Той стана възможен и благодарение на това, че правителството за първи път равнопостави общините и се отнася отговорно към развитието на всеки един регион. Няма сектор, за който да не сме помислили и целта е промяната на нашия град“ – обяви д-р Ценков.

Предложението за рамките на бюджета бе представено от Цветомира Илиева – заместник-кмет „Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие“. Той е в размер на 90 650 534 лева. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 47 727 309 лева. 10 642 853 лева са предвидени за капиталови разходи. Илиева посочи, че през 2023 година е отчетен абсолютен рекорд по събираемост на местните данъци – 70% спрямо облога на местните налози. Това е най-високият процент, който Община Видин постига за последните 10 години.

По време на общественото обсъждане заместник-кметовете на Община Видин представиха дейностите, които предстоят в техните ресори и заложените за целта средства.

Повече пари ще бъдат вложени за развитието на образованието, културата, спорта, туризма, младежките и социалните дейности. В тази връзка заместник-кметът Борислава Борисова сподели, че освен традиционните фестивали и други културни и спортни прояви, ще се реализират и нови атрактивни събития. В сферата на културата са предвидени 319 800 лева; за туризъм – 132 350 лева; за образователния календар – 59 000 лева; общинската подкрепа за детските градини е 1 48 468 лева; за спортния календар са заложени 125 500 лева. Спортните клубове ще бъдат субсидирани с 460 000 лева. 9 006 673 лева са предвидени за социалните дейности на Общината. 20 000 лева са предвидени за финансиране на двойки с репродуктивни проблеми.

Найден Йонов, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата, запозна присъстващите с дейностите, които са заложени за реализация през 2024 година. Това са изграждане на зелена и велосипедна достъпна среда в Крайдунавския парк и прилежащите му територии на стойност 9 127 500 лева; изработване на инвестиционни проекти за улици, пътища и междублокови пространства на територията на Община Видин – 209 000 лева; основна реконструкция на централна пешеходна зона – етап V” – 1 595 500 лева; по 7 000 000 лева за двата входа на Видин; основен ремонт на общински път Видин-София-Срацимирово-Въртоп – 2 000 000 лева и редица други. Ремонтни дейности са предвидени в над 120 обекта.

Инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“ допълни, че за населените места, които са с кметски наместници, са предвидени средства по 10 000 лева; за населените места с избираем кмет – 50 000 лева; местата с около и над хиляди жители – 80 000 лева, за град Дунавци – 100 000 лева. Те ще бъдат разходвани основно за асфалтиране на улици, енергоспестяващо осветление, ремонт на кметства, читалища и други.

Албена Начева, началник отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“ в Община Видин, запозна присъстващите с проектите, които ще бъдат подготвени и изпълнени през 2024 година по национални и европейски програми. Сред тях са „Изработване на инвестиционни проекти за улици, пътища и междублокови пространства на територията на Община Видин“ на стойност 209 000 лева; за ремонт на Речна гара – 53 000 лева; за реконструкция на футболен терен, лекоатлетическа писта и изграждане на трибуни – 127 000 лева; „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на „Гребна база“ – 1 409 514.16 лева; „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на стадион „Георги Бенковски” – 1 785 761.51 лева; за реставрация и консервация на средновековна крепост „Баба Вида“ – 300 000 лева и много други.

Снимки: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!