Обществено обсъждане в Белоградчик на концепции за Интегрирани териториални инвестиции

Днес в Града под скалите се проведе обществено обсъждане на концепции за Интегрирани териториални инвестиции, съобщиха от Пресслужбата на община Белоградчик. Бяха представени две концепции: „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин” и концепция „Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на западните покрайнини на северозападен регион за планиране от ниво 2”. Те са преминали успешно етапа на проверка за административно съответствие и допустимост. Публичните обсъждания са организирани от Областен информационен център – Видин (ОИЦ), целта на който е да осигури широк достъп до информация за възможностите за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На общественото обсъждане присъстваха: Боян Минков – кмет на община Белоградчик; Николина Чапанова и Лидия Шилова – представители на Агенция „Пътна инфраструктура”; Лозина Николова – зам.-кмет в община Белоградчик; Мария Тодорова – кмет на община Чупрене и Пламка Радославова – директор на Областно пътно управление – Видин.

Общественото обсъждане откри експертът в ОИЦ – Видин Цветомир Ценков. Той изрази своята благодарност към г-н Минков и г-жа Николова за тяхната подкрепа при провеждането на общественото обсъждане.

Обществено обсъждане на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ съдържа проектни идеи с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, социални услуги, култура, образование, транспорт, жилищно настаняване, икономика, околна среда, туризъм).

Дейностите в концепцията, които ще донесат дългосрочни ползи на местната общност от община Белоградчик са: Облагородяване и социализиране на Белоградчишката крепост; Обособяване на сграда за настанителна база за деца и младежи (туристическа хижа); Облагородяване на туристически пътеки на територията на община Белоградчик и община Чупрене; Обособяване на места за къмпинг и отдих; закупуване на открит двуетажен туристически автобус. Предвидени са и мерки за енергийна ефективност на жилищния фонд в Белоградчик, които ще допринесат освен за намаляване на емисиите от парникови газове и по-голяма енергийна ефективност, но и за подобряването на цялостната визия на обектите и тяхната атрактивност. Това ще доведе до постигане на по-добри условия за живот и облик на града, както и привличане на повече посетители в него, което ще благоприятства местната икономика. Концепцията включва партньорството между общините Белоградчик и Чупрене, както и партньорство със Сдружението с нестопанска цел „Пилигрими”.

Г-н Минков поясни, че при одобрение на предложените концепции, Общината ще направи необходимото за реализиране на идеите. Той призова всички граждани да бъдат активни в попълването на анкетите, за да имат гласност и техните идеи за развитие на града.

При общественото обсъждане на концепция „Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на западните покрайнини на северозападен регион за планиране от ниво 2“, от Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че участват с планирани дейности в секторите „пътна инфраструктура“ и „туризъм“, които в комбинация помежду си допринасят за засилване на градско-селските връзки и развитие на функционални зони, с доказан ефект върху територията на региона.

Предвидените инвестиции в община Белоградчик са: Основен ремонт и доизграждане на път III-1102 Салаш – граница Сърбия, който ще се изпълнява в землището на с. Салаш; Основен ремонт на път III-1401 Вещица – Белоградчик, който ще бъде изпълняван в землищата на селата Вещица и Дъбравка и гр. Белоградчик; Основен ремонт на път III-1102 Кладоруб – Салаш, в землищата на селата Вещица и Върба и землище на с. Кладоруб, общ. Димово; Облагородяване и социализиране на района около пещера „Магура“, с. Рабиша; Облагородяване на прохода „Кадъ Боаз“, с. Салаш.

Мария Тодорова – кмет на община Чупрене, изрази своята подкрепа за двете концепции и потвърди, че тези идеи ще подпомогнат положителното развитие на региона. Тя потвърди, че заедно с кмета на община Белоградчик желаят да създадат общ туристически продукт между двете общини, за да покажат заедно красотата на тази част от България.

Освен чрез участие в обществените обсъждания, гражданите могат да дадат своето мнение в онлайн анкета, както и чрез изпращане на обратна връзка на имейла на ОИЦ – Видин в срок до три дни след провеждане на общественото обсъждане. Всеки желаещ може да се запознае с концепциите във Фейсбук страницата на Областен информационен център – Видин.

Снимки: Пресслужба Община Белоградчик

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!