Над 90 милиона бюджет на Община Видин за 2024-та, ГЕРБ – против

Общо 32 точки бяха включени в дневния ред на днешното редовно заседание на Общински съвет – Видин. Най-важната от тях беше приемането на проект за бюджет на Община Видин за 2024 година, съобщиха от Пресцентъра на институцията. Проектът беше представен от Цветомира Илиева – заместник-кмет „Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие“.

Така представеният бюджет бе гласуван от общинските съветници, като той ще е в размер на 90 650 534 лева. Приоритетите в бюджет 2024 са свързани с благоустрояване на Видин и всички населени места, индустриализация, инвестиции за по-чист въздух, повече социални услуги, развитие на културния календар и спорта.

Според съветниците от ГЕРБ, които гласуваха „против“ така предложения бюджет, „Общината некоректно разпределя парите в селата. Парите за селищата в общината не са разпределени нито прозрачно, нито честно. Това обявиха днес общинските съветници от групата на ГЕРБ във Видин, които отказаха да подкрепят бюджета на общината за т.г. Като пример за некоректно разпределение на средства бе дадено село Буковец, където живеят над 600 жители, но то ще получи толкова пари, колкото и селище със 120 човека“, съобщиха от Пресцентъра на местната организация.

На заседанието бяха приети Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода до 2024 – 2026 година и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 година на Община Видин. Общинските съветници одобриха поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин“.

Местният парламент гласува и предоставяне на два броя помещения за безвъзмездно ползване за нуждите на Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) към Регионална здравна инспекция – гр. Видин, находящи се в „Диагностично – консултативен център 1 – Видин“ ЕООД (бивша Поликлиника), публична общинска собственост, за срок от 10 години. Одобрено бе предложение за безвъзмездно предоставяне на двуетажна сграда, публична общинска собственост, за нуждите на Фондация „Подкрепа за реализация“ също за срок от 10 години.

Общинските съветници одобриха и предложения, свързани с изменение на Общ устройствен план на Община Видин.

От ГЕРБ заявиха, че „неясни засега остават отговорите на другите въпроси, които съветниците от тяхната партия са отправили:

„Кога ще продължи строителството на булевард „Панония” и до кога е крайният срок за изпълнение на строителството?”, попита от трибуната общинският съветник Валери Димитров и настоя ръководството на общината да обяви, какви средства са платени на изпълнителя, за каква свършена работа, както и дали са наложени санкции.

От групата на ГЕРБ поискаха обяснение по какъв начин са определени необходимите средства за извършване на ремонти на улиците от населените места на територията на общината? Има ли изготвени количествено стойностни сметки за тях, подготвени проекти или общината предвижда да бездейства до изтичане на първото 6-месечие на т.г., за да може след това да прехвърли част от капиталовите разходи за текущи ремонти и ремонтите на улиците да бъдат изпълнени без проекти.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!