Цена на водата за напояване

Запазва се цената на водата за напояване за предстоящия поливен сезон спрямо 2023 г., с цел защита на интересите на земеделските производители, независимо от риска от финансови загуби за „Напоителни системи“ ЕАД, съобщиха от видинския клон на дружеството. Цените, по които ще се извършва доставката на вода за напояване, са утвърдени с решение на Съвета на директорите на Дружеството, на база на което е издадена заповед на изпълнителния директор. Те са определени както по клонове, така и в зависимост от начина на доставка.

Цените са формирани като съотношение на разходите към обема на прогнозните водни маси, които ще бъдат подадени. Необходимите количества водни маси са на база площта, структурата на предвидените за напояване култури и водните маси, необходими за напояването им.

Предвижда се и през тази година земеделските стопани да бъдат финансирани с до 80% от разходите за доставката за вода за напояване. Това ще стане след нотифициране на държавна помощ по Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след войната на Русия срещу Украйна.

„Напоителни системи“ ЕАД – клон Видин предоставя услугата Доставяне на водни маси за напояване по цени, както следва (ПОМПЕНА) гравитачна – 14,00 лв./дка, 0,20 лв./м3; помпена I-во стъпало – 15,544 лв./дка, 0,25 лв./м3; помпена II-ро стъпало – 15,544 лв./дка, 0,871 лв./м3; помпена III-то стъпало – 15,544 лв./дка, 1,715 лв./м3 и помпена IV-то стъпало – 15,544 лв./дка, 2,23 лв./м3.

Снимка: ШУМ.бг

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!