Издават позволителни за бране на горски гъби и плодове

Северозападно държавно предприятие започва да издава Позволително за ползване недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове (извън списъка за лечебните растения) на физически лица, съгласно чл. 120 , ал.6 от Закона за горите, съобщи Николина Цолова, специалист „Маркетинг и реклама“ – СЗДП ДП – Враца.

Желаещите да получат Позволително следва да подадат Заявление по образец в удобно за тях Териториално поделение (ДГС/ДЛС) или на e-mail: office@szdp.bg. На сайта на СЗДП са качени Образец на заявление и указания относно издаването на документа.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!