Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, съобщиха от Пресцентъра на Министерски съвет. С измененията се премахват нормативните изисквания за представяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. В тази връзка отпада изискването за прилагане на удостоверение за наследници към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или за т. нар. „вдовишка добавка“, както и към заявлението за изплащане на неполучени от наследодателя пенсии. Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на пенсионни права, ще се изискват служебно.

С допълнение в наредбата се регламентира установяването и зачитането на осигурителен стаж и осигурителен доход на лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове.

Приети са и промени, с които се урежда процедурата за зачитане в рамките на пенсионното производство на действителен осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата по чл. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!